top of page
strom biely.png
G1.png

PESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ  A LESNÉ PRÁCE

Zabezpečujeme činnosť pri pestovaní, ochrane

a zveľaďovaní lesných kultúr, naším najvýznamnejším klientom v tomto segmente sú Lesy SR,  š.p.

 • Umelá obnova lesa jamkovou, štrbinovou sadbou a vŕtaním

 • Čistky, prerezávky, plecie ruby, prestrihávky

 • Čistenie plôch po ťažbe, uhadzovanie haluziny

 • Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu

 • Výstavba a likvidácia oplôtkov 

 • Ochrana mladých lesných porastov vyžínaním, nátermi

 • Letecká aplikácia prihnojovania, vápnenia  a ochranných prípravkov

 • Celoplošná príprava pôdy spojená s klčovaním pňov

 • Škôlkovanie reprodukčného materiálu

G3.png

ÚDRŽBA A SERVIS ZELENE

Poskytujeme široké spektrum služieb v oblasti údržby zelene

a vonkajších plôch.

 • Celková starostlivosť o trávniky 

 • Údržba verejnej zelene (mestské parky...)  

 • Údržba zelene pri nákupných centrách, administratívnych budovách, priemyselných parkoch

 • Výchovný rez stromov a krov, údržba okrasných záhonov

 • Údržba závlahového systému 

 • Výrub drevín a odstránenie pňov

 • Údržba chodníkov a komunikácií

 • Údržba detských ihrísk a mobiliárov

 • Poradenstvo - odborné konzultácie

IKONY3.png

REALIZÁCIA SADOVÝCH ÚPRAV

Komplexné služby v oblasti realizácie sadových úprav vrátane dodávok stavebnej architektúry.

 • Projekty záhradných úprav a automatických  závlahových systémov

 • Zakladanie a údržba trávnikov (kobercové, siate)

 • Realizácie sadových úprav a rodinných záhrad

 • Strešné záhrady - extenzívne, intenzívne

 • Okrasné, trvalkové a letničkové záhony

 • Výsadba solitérnych stromov a drevín

 • Realizácia jazierok a iných vodných prvkov

 • Realizácia interiérov, zimných záhrad, átrií

 • Drobné záhradné stavby, gabióny

 • Dodávka hracieho mobiliáru, lavičiek, drevených prvkov

shutterstock_1542293222.jpg
FACILITY MANAGAMENT

ZELEŇ

logo.png
Kontaktujte nás

Ďakujeme. Budeme Vás čím skôr kontaktovať.

Prajeme Vám pekný deň.

" Venujte sa svojmu podnikaniu.

   Ostatné zariadime my. " 

Juniper

bottom of page