top of page
businesswoman-presentation-food-system-i
FACILITY MANAGAMENT

BUDOV

SPRÁVA

KOLO.png
bud1.png

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Správne zaistíme chod celého objektu, ušetríme prevádzkové náklady a zachováme hodnotu a podstatu nehnuteľnosti.

 • Bežná a preventívna údržba

 • Obsluha a kontrola TZB

 • Drobné stavebné úpravy

 • Správa technickej dokumentácie

 • Organizácia preventívnych prehliadok

 • Energetický manažment 

 • Preukazy energetickej náročnosti budov

 • Merania, odpočítavania a rozúčtovania spotreby tepla (vrátane mapovania objektu, montáže a servisu pomerových meračov tepla) 

 • Podporné administratívne služby a i.

 • Správa prístupových kariet a čipov, kľúčový servis

bud2.png

ÚDRŽBA, SERVIS A REVÍZIE TZB 

Na základe zmluvy so zákazníkom, v súlade s legislatívou a/alebo podmienkami výrobcu realizujeme na TZB (Technické zabezpečenie budov):  

 • Bežná a pravidelná prevádzková kontrola, obsluha, vrátane prediktívnej údržby 

 • Dopĺňanie prevádzkových médií

 • Údržba a servis výmenníkových staníc  

 • Vyhodnocovanie a nastavovanie pracovných parametrov technológií, kontrola nad hospodárnou prevádzkou budovy

 • Servisné prehliadky, revízie a skúšky 

 • Technologické posudky a zhodnotenie stavu budovy po technickej stránke

 • Dodávky nových technológií 

KOLO.png
KOLO.png
KOLO.png
bud5.png

OPRAVY A ÚDRŽBY STROJNÝCH ZARIADENÍ

Opravy a údržbu vykonávame s ohľadom na prevádzkové podmienky a potreby v rozsahu schválenom zákazníkom alebo podľa špecifikovaného plánu údržby.

 • Bežná oprava a údržba na strojnom zariadení zabezpečovaná vlastnými zamestnancami

 • Plánované alebo havarijné opravy strojných zariadení väčšieho rozsahu realizované v spolupráci                                 so špecializovanou službou

 • Inštalácia a sťahovanie strojného zariadenia

bud6.png

BOZP a PO

Pracujeme pre zákazníkov s najnáročnejšími požiadavkami na riadenie oblasti bezpečnosti práce. Vieme tieto skúsenosti preniesť v rámci celej skupiny na ktoréhokoľvek zákazníka.

 • Preverenie aktuálneho stavu dokumentácie

 • Kontrola pracoviska

 • Návrh zmien a praktická realizácia

 • Pravidelná intenzívna kontrola a poradenstvo

KOLO.png
KOLO.png
KOLO.png
KOLO.png
KOLO.png
bud7.png

PORADENSTVO

Cenné skúsenosti z prevádzkovania nehnuteľností nám umožňujú jednotlivým klientom poradiť v príprave investičného zámeru a ušetriť podstatne ich náklady.

 • Príprava projektovej dokumentácie

 • Zaistenie potrebných povolení

 • Stavebný a technický dozor pri realizácii

 • Výber a koordinácia subdodávateľov a i.

KOLO.png
KOLO.png
bud3.png

DISPEČING 24H DENNE

Držíme nepretržitú pohotovosť a sme pripravení kedykoľvek rýchlo zasiahnuť a zamedziť, prípadne obmedziť rozsah už vzniknutých škôd na minimum a obnoviť základnú funkčnosť komponentu.

 • Nepretržitá pohotovosť - Helpdesk 24/7/365

 • Telefonické a elektronické prijímanie hlásení

KOLO.png
bud4.png

HAVARIJNÁ SLUŽBA

Sme pripravení operatívne riešiť krízové situácie. V prípade vzniku akútnych havárií, či iných krízových situácií dispečing v spolupráci s havarijnými výjazdovými skupinami a mobilnou údržbou operatívne rieši situáciu.

 • Operatívne riešenie krízových situácií

KOLO.png
KOLO.png
logo.png
Kontaktujte nás

Ďakujeme. Budeme Vás čím skôr kontaktovať.

Prajeme Vám pekný deň.

" Venujte sa svojmu podnikaniu.      Ostatné zariadime my. "

Juniper

KOLO.png
bottom of page